Kvistlack / shellacklösning

Kvistlack / shellacklösning

Kvistlack / shellacklösning

Äkta traditionell 20 % shellacklösning för isolering av kvist på fur före målning.

Appliceras 1-2 ggr. Kan övermålas efter 30 min.

Rengöring av penslar med etanol (t.exIndustol PEA 2).

(Du kan också själv  tillverka shellacklösning genom att lösa shellackflingor  i etanol.)

Från
77,70kr
Tillgänglighet
Finns i lager

Modell:

Finns i lager

Finns i lager

Finns i lager

Vår kundservice är stängd 18.1.

Innehåller etanol
Mycket brandfarlig vätska och ånga. Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för
värme / gnistor / öppen låga / heta ytor. - Rökning förbjuden. Behållaren skall vara väl
tillsluten. Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt. Innehållet / behållaren lämnas
till insamlingsplats för farligt avfall.

FARA

Kunder som köpte denna produkt köpte också...

Plåtburk med lock

Från 13,77kr

Finns i lager

Lägg i kundvagn

Vit titan-zink

Från 65,89kr

Finns i lager

Lägg i kundvagn

Krita P.W.18

Från 39,34kr

Varierar beroende på modellen

Lägg i kundvagn

Mikrobollar, grå (silikat)

Från 81,63kr

Varierar beroende på modellen

Lägg i kundvagn

Ljusgrå

Från 65,89kr

Finns i lager

Lägg i kundvagn