Etanol Industol PEA2, 1 l

Etanol Industol PEA2, 1 l

Etanol Industol PEA2, 1 l

Denaturerad sprit
Industol PEA 2 är en 94,7 % denatuerad vattenlös etanol, som lämpar sig för tillverkning av shellacklösning för olika ändamål.

Som riktgivande recept för shellacklösning:
Fixativ: 2-5 vikt-% färglös shellack
Shellack för lackering och till kvistlack: 20-30 vikt-% av shellackflingor av lämplig färg / kvalitet.

Pris
164,24kr
Tillgänglighet
Finns i lager

Modell:

Finns i lager

Vår kundservice är stängd 18.1.

INDUSTOL PEA2 halt
Etano 94,7 %
Metyyl-isobutylketon 2,9 %
Aceton 1,9 %
Vatten < 0,5 %

Innehåller: Kraftigt denaturerad etanol
Mycket brandfarlig vätska och ånga. Orsakar allvarlig ögonirritation.
Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. -Rökning förbjuden. Behållaren skall vara väl tillsluten. Använd explosionssäker elektrisk utrustning. Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.


FARA

Kompatibla produkter

Shellack, Lemon nr. 1

Från 93,43kr

Finns i lager

Lägg i kundvagn

Shellack, TN Orange

Från 93,43kr

Finns i lager

Lägg i kundvagn

Shellack, vaxfri färglös

Från 97,37kr

Varierar beroende på modellen

Lägg i kundvagn

Kunder som köpte denna produkt köpte också...

Plåtburk med lock

Från 13,77kr

Finns i lager

Lägg i kundvagn

Krita P.W.18

Från 39,34kr

Varierar beroende på modellen

Lägg i kundvagn

Vit titan-zink

Från 65,89kr

Finns i lager

Lägg i kundvagn

Kvistlack / shellacklösning

Från 77,70kr

Finns i lager

Lägg i kundvagn

Dammarlösning 1:2

Från 181,95kr

Finns i lager

Lägg i kundvagn

Shellack, vaxfri färglös

Från 97,37kr

Varierar beroende på modellen

Lägg i kundvagn