Zinc Sulphate

Zinc Sulphate

Zinc Sulphate

Zinc suphate for manufacturing light Nordic paint colours

From
9,50 €
Availability
Varies by model

Size:

In stock

Temporarily out of stock

Our paint shop in Porvoo is closed sat 22. and thu 27.

Zinksulfat

Skadligt vid förtäring. Orsakar allvarliga ögonskador. Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare om du mår dåligt. Undvik utsläpp till miljön.

VARNING

CAS 7446-19-7
EINECS: 231-793-3

Customers who bought this also bought…

Lining paper 30 m/roll

21,50

Temporarily out of stock

Add to cart

Vit titan-zink - White Titanium-Zinc

From 6,70

Varies by model

Add to cart

Tin Can

From 1,40

Varies by model

Add to cart

Window Brush

From 13,10

In stock

Add to cart

Ferrous Sulphate

From 8,50

In stock

Add to cart

Ljusgrå - Light Grey

From 6,70

In stock

Add to cart

Nr 01 White

From 6,50

Add to cart